ULVENVEGEN 344

Bygget ble oppført som distribunal for LIDL, og ble i 2010 overtatt av NHP. 

Bygget er delvis uferdig, med kun yttervegger og tak. Det er foreløpig innredet ca.4000 m2.

Areal: 37.000 m2

 

Arbeidet omfatter

Vi har siden 2012 bistått i mulighetsstudier med fokus på brannsikkerhet, for evaluering av muligheten til forskjellig bruk av bygget. 

Siden 2016 har vi hatt flere oppgaver ifm. tilpasning og innredning for leietakere i bygget. Ansvarsrett på brannteknisk prosjektering og ansvarlig søker for de arbeider som er utført. Vi har også hatt ansvaret for SHA-koordinering i hele anleggsperioden. Oppgavene har også omfattet prosjektledelse/ assistent for branntekniske installasjoner, samt utenomhusarbeider.

 

Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål
Knut Hjertholm

Knut Hjertholm er utdannet bygningsingeniør ved HiB og har arbeidet i byggebransjen siden 1982 innen flere felt. Han startet som brannrådgiver i NBC i 1994, og har videre hatt flere oppgaver som prosjektleder, senioringeniør, fagsjef, avdelingsleder, divisjonsleder, daglig leder, enhetsleder og de siste årene som regionsdirektør i NEAS.
Knut har siden 2001 hatt ansvaret for oppbygging av NEAS sitt Bergenskontor, i tillegg til å lede NEAS Consulting (tidligere omtalt som NBC) et rådgivingsselskap som bestod av ca. 70 konsulenter innen enhetene «Brann & Sikkerhet», «Plan & Byggesak» og «Prosjekt & Byggeledelse». Knut har i denne perioden også bygget NEAS i Bergen knyttet til FM markedet.