MIDTUN SKOLE

A/STAB har siden april 2019 vært engasjert av Veidekke som brannteknisk prosjekterende og rådgiver i prosjektet Midtun skole i Bergen. 

Totalentreprisen omfatter utvidelse av eksisterende skole med nytt tilbygg på 2.540 m2 over fire etasjer, samt delvis ombygging av eksisterende bygningsmasse. Utvidelse gir 150 nye elevplasser. Anleggs- og byggearbeidene startet i juni 2019.

A/STAB har utarbeidet brannkonsept, med tilhørende ansvarsrett i tiltaksklasse 3

Arbeidet omfatter

Våre leveranser som RIBr i prosjektet omfatter utarbeidelse av brannkonsept og branntegninger, med tilhørende ansvarsrett i tiltaksklasse 3. Brannkonseptet er basert på en blanding av preaksepterte løsninger og særskilt dokumenterte fraviksløsninger. Videre har vi løpende brannteknisk oppfølging i prosjektet, og har blant annet levert dimensjonering av røykventilasjon i overbygget atrium og premisser for brannsikring i byggefasen.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål
Andreas Tungvåg

Andreas Tungvåg er avdelingsleder for brann. Utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsteknikk fra NTNU. Over 16 års erfaring innen byggebransjen, både som brannteknisk rådgiver og innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse, samt erfaring som gruppe- og avdelingsleder.

Andreas sin styrke er brannteknisk prosjektering av nybygg og ombyggingsprosjekt, alt fra underjordiske t-banestasjoner til høyhus på 20 etasjer. Spesielt kan nevnes Barcodeutbyggingen i Bjørvika i Oslo, herunder PwC-bygget, KLP-bygget, Deloitte-bygget, MAD-bygget, VISMA-bygget og DNB-byggene. Kompetanse innen brannteknisk kartlegging og oppgradering av eksisterende bygg. Utførte tilstandsrapporter omfatter blant annet diverse fjellanlegg, skoler, kontorbygg, publikumsbygg, overnattingsbygg og verneverdige bygg. Andreas har gjennomført flere prosjekt innen organisatorisk brannvern, som utarbeidelse av brannverndokumentasjon for bruksfasen, oppbevaring og bruk av brann- og eksplosjonsfarlig vare og opplæring.