CICIGNON PARK

A/STAB har siden september 2018 vært engasjert av NG Development AS som brannteknisk prosjekterende og rådgiver i prosjektet Cicignon Park, høyblokk A og B, i Fredrikstad. Prosjektet omfatter en hovedombygging og bruksendring av sentralblokkene ved sykehustomten til leilighetsbygg på 9 etasjer. På toppen av den ene blokken etableres det et serveringslokale med takterrasse. Totalt BTA for prosjektet er ca 15.000 m2.

Prosjektet omfatter en hovedombygging og bruksendring av sentralblokkene ved sykehustomten til leilighetsbygg på 9 etasjer.

Arbeidet omfatter

Våre leveranser som RIBr i prosjektet omfatter utarbeidelse av brannkonsept og branntegninger, med tilhørende ansvarsrett i tiltaksklasse 3. Brannkonseptet er basert på en blanding av preaksepterte løsninger og særskilt dokumenterte fraviksløsninger. Videre har vi løpende brannteknisk oppfølging i prosjektet.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål
Andreas Tungvåg

Andreas Tungvåg er avdelingsleder for brann. Utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsteknikk fra NTNU. Over 16 års erfaring innen byggebransjen, både som brannteknisk rådgiver og innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse, samt erfaring som gruppe- og avdelingsleder.

Andreas sin styrke er brannteknisk prosjektering av nybygg og ombyggingsprosjekt, alt fra underjordiske t-banestasjoner til høyhus på 20 etasjer. Spesielt kan nevnes Barcodeutbyggingen i Bjørvika i Oslo, herunder PwC-bygget, KLP-bygget, Deloitte-bygget, MAD-bygget, VISMA-bygget og DNB-byggene. Kompetanse innen brannteknisk kartlegging og oppgradering av eksisterende bygg. Utførte tilstandsrapporter omfatter blant annet diverse fjellanlegg, skoler, kontorbygg, publikumsbygg, overnattingsbygg og verneverdige bygg. Andreas har gjennomført flere prosjekt innen organisatorisk brannvern, som utarbeidelse av brannverndokumentasjon for bruksfasen, oppbevaring og bruk av brann- og eksplosjonsfarlig vare og opplæring.