Bygninger er normalt under konstant endring, noe som krever både bygningsmessig og forskriftsmessig kompetanse. A/STAB har bred erfaring fra drift av bygningsmasse og er således godt skikket til å ta vare på bygget ditt.

FDV-system

Vi tilbyr et egenutviklet, skybasert system for branndokumentasjon og brannvernopplæring. Les mer på www.PROBRANN.no

I rollen som ansvarlig søker sørger vi for at byggherre mottar FDV-dokumentasjon.

Brannvern

A/STAB tilbyr bistand i arbeidet med brannvernforvaltning.

Denne bistanden omfatter dokumentasjon for ivaretakelse av pålagte oppgaver iht. Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, herunder Forskrift om brannforebygging.

A/STAB gir nødvendig bistand slik at eier sikrer seg alle forpliktelser iht. gjeldende lover og forskrifter. Vi sikrer også at eier får nødvendig hjelp og grunnlag til å fatte beslutninger for drift av brannvernarbeidet.

Dette omfatter:

- Å delta ved tilsyn fra det stedlige brannvesen.

- Overordnet tilstandsrapport av objektet/bygget.

- Kontroll av egenkontrollarbeidet og branntegninger.

- Kontroll av leiebrannvernrepresentanter og avtalefestet leietakers plikter.

- Sikre at objektet/bygget ivaretas med nødvendige øvelser/opplæring.

- Utarbeide øvelsesplan med overordnede angivelser av antall og type brannøvelser i objektet.

Ombygging

Vi bistår med prosjekt-, byggeledelse og SHA-koordinering ifm. leietakertilpasninger, brannteknisk oppgradering eller generelle ombygginger.

TA KONTAKT!

Har du en idé, men trenger hjelp til å se muligheter? Vi skal bidra til at kundens egne prosesser får en trygghet i utvikling av eiendommer og byggverk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
Andreas Tungvåg

Andreas Tungvåg er avdelingsleder for brann. Utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsteknikk fra NTNU. Over 16 års erfaring innen byggebransjen, både som brannteknisk rådgiver og innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse, samt erfaring som gruppe- og avdelingsleder.

Andreas sin styrke er brannteknisk prosjektering av nybygg og ombyggingsprosjekt, alt fra underjordiske t-banestasjoner til høyhus på 20 etasjer. Spesielt kan nevnes Barcodeutbyggingen i Bjørvika i Oslo, herunder PwC-bygget, KLP-bygget, Deloitte-bygget, MAD-bygget, VISMA-bygget og DNB-byggene. Kompetanse innen brannteknisk kartlegging og oppgradering av eksisterende bygg. Utførte tilstandsrapporter omfatter blant annet diverse fjellanlegg, skoler, kontorbygg, publikumsbygg, overnattingsbygg og verneverdige bygg. Andreas har gjennomført flere prosjekt innen organisatorisk brannvern, som utarbeidelse av brannverndokumentasjon for bruksfasen, oppbevaring og bruk av brann- og eksplosjonsfarlig vare og opplæring.

SE NOEN AV VÅRE PROSJEKTER VÅRE TJENESTER